ستاره انیس

شعر و ادبیات فارسی
جمعه 25 فروردین‌ماه سال 1391

در عشق اگر عذاب دنیا بکشی 

با اشک هزار طرح دریا بکشی 

تا خلوت من هزار غربت وادی ست  

تنها نشدی که درد تنها بکشی 

 

سروده ایرج زبردست (تنها)

دوشنبه 14 فروردین‌ماه سال 1391

غربت لاله ها

خسته از بیــکرانه اندوه، اشـــک ما از تبــار دریـــا بود

ابرها تازیانه می بارند، شـاید این انتقـــام صـــحرا بود

در تب التهاب یک طوفان، بی پناه از شــتاب می ترسیم

کاش دیروز ترکمان می کرد، یا پگــاهی برای فردا بود

وقت رفتن سـتاره ای باید، کاروان‌ها هـنوز می‌گــویند

روزگاری در این سیاهی‌ها پولکی شکـــل ماه پیــدا بود

با طلوع دوباره خورشـــید‌ پس چرا سایه ها نمی میـرند

سبز شد در غرور این پاییز، آنکه در باغ دل شکوفا بود

بوی مرطوب اشک میدانی، طاقت آسـمان به سر آمد

خاک سرگشته تا فلک می‌رفت، غربت لاله‌ها همینجا بود