ستاره انیس

شعر و ادبیات فارسی
شنبه 26 مرداد‌ماه سال 1392

یاد ایام

 

 

 

سرهنگ ریحانیان پور - شادروان سرهنگ وزیری - جناب آقای رضائیان (لوزانی)

چهارشنبه 23 مرداد‌ماه سال 1392

از سروده های زنده یاد رهی معیری

پاس ادب به حد کفایت نگاه دار 

 خواهی اگر ز بی ادبان یابی ایمنی  

 با کم ز خویش هر که نشیند به دوستی  

با عز و حرمت خود خیزد به دشمنی 

در خون نشست غنچه که شد همنشین خار  

گردن فراخت سرو ز بر چیده دامنی 

افتاده باش لیک نه چندان که همچو خاک  

پامال هر نه بهره شوی از فروتنی

جمعه 18 مرداد‌ماه سال 1392


خانم انیس - استاد علیرضا تبریزی - خانم مرجان سعیدی

جمعه 18 مرداد‌ماه سال 1392

نقش انتظار - سروده استاد علیرضا تبریزی از کتاب فریاد

کسی که حالت چشم تو را خمار کشید

درون دیده ی من نقش انتظار کشید

سخن به وصف تو چون آفتاب باید گفت

که نقشبند تو خورشید در غبار کشید

درازدستی گلچین نگر، که در این باغ

دل مرا به هوای تو داغدار کشید

به پایمردی پیک نسیم دارم چشم

که یاد بوی گلم در غم بهار کشید

نصیب مرغ دلم در زمانه بیزاری است 

که چارفصل طبیعت جفای خار کشید

به حیرتم ز تغافل که عمر باید خواند 

شکنجه ای که به زندان روزگار کشید!

جمعه 18 مرداد‌ماه سال 1392

استاد دکتر علیرضا تبریزی

شاعر، ادیب و خطیب برجسته ی معاصر، جناب آقای دکتر علیرضا تبریزی، بی تردید یکی از نام های ماندگار در ادبیات معاصر است. من بر اثبات این حقیقت، حجت بسیار و دلایل استوار دارم. اما در آغاز سخن به این حجت قاطع و برهان لامع اکتفا می کنم که شاعر بزرگواری همچون استاد شهریار در مثنوی بلندی از علیرضا تبریزی در ردیف شاعران نامی و ادیبان گرامی این روزگار چنین یاد کرده است:

کنون هم از شعرای غزلسرا هستند  که در جمله در غزل پارسی زبردستند

از این گروه ریاضی و مشفق و گلشن که کامیاب به ذوق اند و دستیاب به فن

    دگر صفاست که نام شریف او نواب      عجب که قافیه خود یاد می کند قصاب

دو تن دگر به سخن شان بود یدی طولی           یکی ادیب برومند و دیگری صهبا

یکی دگر که از او جام جان به لبریزی است  غزلسرا و خطیب رشید تبریزی است


مقدمه کتاب فریاد

 به قلم پروفسور سید حسن امین

 تهران - تابستان 1384

   1       2       3    صفحه بعدی