ستاره انیس

شعر و ادبیات فارسی
جمعه 9 مرداد‌ماه سال 1394

چهره های ماندگار فرهنگ و ادبیات فارسیزمستان 1393

 انجمن ادبی طایی شمیران به ریاست جناب آقای کاظم جیرودیاستاد دکتر حامد عمادزاده تبریزی - تاریخ شناس و مترجم - صاحب اثر نام های ماندگار روزگار

جناب استاد علیرضا تبریزی - سخنران، شاعر و ترانه سرا


چهارشنبه 7 مرداد‌ماه سال 1394

یک تصویر ماندگار

 

 

 

جناب استاد سیروس حقگو - جناب استاد علیرضا محمد باقرخانی تبریزی  

 

با آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون

چهارشنبه 7 مرداد‌ماه سال 1394

یک ساعت ملاقات با استاد تبریزی

عصر یکشنبه چهارم مرداد هنگامی که به ملاقاتش رفتم و چهره‌ی بیمارش را روی تخت بیمارستان دیدم به یاد اولین ملاقاتمان افتادم.  

حدود 45 سال پیش برای اولین بار توسط دوست شاعری به انجمن ادبی دانشوران که در خیابان هدایت و در منزل شخصی مرحوم عادل خلعتبری تشکیل می شد، رفتم. 

بدو ورود استاد علیرضا محمد باقرخانی تبریزی که جوان کاملی بود با لباسی آراسته، چهره ای زیبا و صدایی رسا تریبون را رها کرده و در طول ایوان مشرف به حیاط که شرکت کنندگان در انجمن آنجا نشسته بودند قدم زنان سخنرانی می کرد و شعر می‌خواند.  

آن روز کلام زیبای ایشان به اندازه ای بر جان و دلم نشست که سراغازی بر زندگی ادبی من شد.

از آن تاریخ به بعد مرتب در جلسات انجمن شرکت می کردم و با ایشان و برخی استادان دیگر آشنا شدم و از استاد تبریزی بسیار آموختم اما امروز در بیمارستان شریعتی، بخش خون درمقابل استادم ایستاده ام و او بر روی تخت. 

چند لحظه ای در افکار خود غرق بودم تا آنکه به خود آمدم. استاد را دیدم که با چهره ای خسته، قامتی تکیده و سری که موهای زیبایش با انجام بیش از 10 جلسه شیمی درمانی ریخته بر تخت بیمارستان نشسته بود.  

عرض ادب نمودم و بر دستانشان بوسه زدم استاد با تمام این اوصاف از روحیه بالایی برخوردار بودند. از دوستان پرسید و من نیز پاسخ گفتم و مثل گذشته از هر دری سخنی گفتیم.  

خبر صدور مجوز جلد دوم کتاب ساز وطن را به اطلاع ایشان رساندم بسیار خوشحال شدند و مرا مورد تشویق قرار دادند. 

حدود یکساعت با هم گفتگو کردیم. 

ایشان همواره اشاره می نمودند که هر کس در قبال این کشور و ملت وظیفه ای دارد که باید به نحوی شایسته به آن عمل نماید.  

سرانجام به درخواست پرستار بخش با استاد خداحافظی کردم و با خود اندیشیدم که روحیه‌ی بالای استاد از اعتقاد راسخ ایشان سرچشمه می گیرد. استاد به من آموختند مهم آن است که یار ما را بخواهد نه آنکه چگونه بخواهد ....  

نویسنده: جناب آقای محسن محمودی – آزادقلم

چهارشنبه 7 مرداد‌ماه سال 1394

غزلی نغز و تازه از سروده های جناب آقای محسن محمودی

 

 سروده جناب استاد محسن محمودی - آزاد قلم  

 

تقدیم به محضر جناب استاد علیرضا محمد باقرخانی تبریزی 

 


 

«راز جاودانه »

من مرغ نغمه خوانم، در کنج آشیانه  

در خلوتی نشسته بی نام و بی نشانه  

رازی نهفته دارم در سینه‌ی غمینم 

قلبی شکسته دارم از جور این زمانه  

گاه پریدن آمد سوی دیار جانان  

با راهیان عاشق تا مُلک بی کرانه  

تلخ است وقت رفتن بی آنکه گفته باشم 

با عاشقان عالَم اسرار عاشقانه 

در راه عشق و مستی باید ز جان گذشتن 

این آخرین پیام است از راز جاودانه 

آنان که عاشقانه در راه عشق رفتند 

جان‌ها فدا نمودند بی عذر و بی بهانه 

فرمان عاشقی را صاحب دلان گرفتند 

نامحرمان نگیرند فرمان محرمانه 

«آزاد» خواندم امشب اسرار عشق و مستی 

تا جاودان بماند این شعر و این ترانه

چهارشنبه 7 مرداد‌ماه سال 1394

یک تصویر ماندگار


تیرماه سال 1394

منزل استاد علیرضا باقرخانی تبریزیایستاده از راست به چپ:


سرکار خانم ونوس جامی پور متخلص به انیس ، سرکار خانم زهره بوالحسنی ،

سرکار خانم زیبا لواسانی (همسر محترم جناب استاد تبریزی)

سرکار خانم پهلوانی همسر جناب آقای پهلوانی (تصویربردار هنری)

جناب آقای مسعود صفاریان (کارشناس ارشد فلسفه)

جناب استاد حرآبادی (دبیر  محترم انجمن ادبی صائب)

جناب آقای دکتر حامد عمادزاده تبریزی (تاریخ شناس و مترجم زبان عربی)


نشسته از راست:

جناب استاد علیرضا تبریزی (جلسه دهم شیمی درمانی)

جناب استاد محسن محمودی (آزاد قلم) - شاعر حماسه سرای معاصر


   1       2       3       4    صفحه بعدی