ستاره انیس

شعر و ادبیات فارسی
دوشنبه 30 فروردین‌ماه سال 1395

برگزاری نخستین جلسه انجمن شعر و ادب جامی

روز چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ماه سال 1395 مصادف با  پنجم  ماه مبارک رجب، نخستین نشست و محفل فرهنگی به نام انجمن شعر و ادب جامی به کوشش شاعره متعهد و پرتلاش پایتخت سرکار خانم ونوس جامی پور متخلص به انیس با حضور جمع محدودی از پیشکسوتان شعر و هنر تشکیل شد.

استاد راهنمای این جلسه جناب آقای حسین آهی شاعر و شعر شناس قرن حاضر که الحق و الانصاف حرف اول را در علم عروض و قافیه می زنند با بیانات شیوا و راهنمایی های ارزشمندشان حضار را مفتخر ساختند. نوای موسیقی استاد بهمن فردوسی مکمل خوبی بر حلقه شعر و ادب بود.

جا دارد از حضور سبز سروران گرامی خانم ها: لعیا آقا ولی جماعت، بتول مومن، زهره بوالحسنی و آقایان: محمد برهان، عطا نصیری، بهمن فردوسی، حسین افشار، محسن محمودی، حامد عمادزاده تبریزی و استاد حسین آهی صمیمانه قدردانی نماییم.


دوشنبه 30 فروردین‌ماه سال 1395

گزارش مصور انجمن شعر و ادب جامی

از راست به چپ:
سرکار خانم لعیا آقا ولی جماعت، استاد حامد عمادزاده تبریزی،
استاد محسن محمودی، استاد بهمن فردوسی
استاد نصیری، خانم بتول مومن، خانم زهره بوالحسنی
استاد حسین افشار
خانم ونوس جامی پور ، استاد حسین آهی
دوشنبه 30 فروردین‌ماه سال 1395

گزارش مصور انجمن شعر و ادب جامی

استاد حسین آهی
خانم ونوس جامی پور - انیس
استاد بهمن فردوسی

انجمن شعر و ادب جامی
دوشنبه 30 فروردین‌ماه سال 1395

گزارش مصور انجمن شعر و ادب جامیجمع یاران شاعر که با تشریف فرمایی خود

زینت افزای انجمن شعر و ادب جامی هستند.


دوشنبه 30 فروردین‌ماه سال 1395

گزارش مصور انجمن شعر و ادب جامی
استاد بهمن فردوسی مهمان افتخاری انجمن
در حال نواختن ساز ویولن
استاد حسین افشار
انجمن شعر و ادب جامی

چهارشنبه 1395/01/25
   1       2       3       4       5       ...       11    صفحه بعدی