ستاره انیس

شعر و ادبیات فارسی
سه‌شنبه 23 آبان‌ماه سال 1396

با آنکه همچون اشک غم بر خاک ره افتاده ام من ...اگه از پرنده پروازو بگیرن چی می مونه؟


اگه از مستای شب خوندن آوازو بگیرن چی می مونه؟


اگه از هر چی صداست زمزمه سازو بگیرن چی می مونه؟

کی می دونه؟ چی می مونه؟ کی می تونه که ندونه؟


من می دونم، من می تونم


واسه اینه که میخونم


واسه اینه که میخونم