ستاره انیس

شعر و ادبیات فارسی
شنبه 27 آبان‌ماه سال 1396

آشنایی با غزل های جناب آقای خسرو احتشامی

نشانۀ عشق

سروده: آقای خسرو احتشامی

 آن شب، شب عاشقانۀ عشق  

می‌خواند فلک، ترانۀ عشق


هفتاد و دو عاشق سلحشور  

رفتند به بیکرانۀ عشق


هفتاد و دو شمع آب شد آب  

در آتش جاودانۀ عشق


هفتاد و دو باغ نور، خندید  

در وسعت آشیانۀ عشق


هفتاد دو دوست را شهادت  

بنواخت ز تازیانۀ عشق


هفتاد و دو مشعل محبت  

شد شعله‌ور از زبانۀ عشق


هفتاد دو آفتاب، خفتند  

در برج شرف، به خانۀ عشق

 
هفتاد و دو قهرمان، نوشتند  

منظومۀ عاشقانۀ عشق


هفتاد و دو یار، گرد یک پیر  

جستند ز هم نشانۀ عشق


هر یار، چون قطره‌ای ز خود رفت
پیوست به رودخانۀ عشق