ستاره انیس

شعر و ادبیات فارسی
شنبه 30 دی‌ماه سال 1396

نشست مشترک انجمن موسیقی و ترانه بهمن فردوسی و انجمن ادبی جامی


روز پنج شنبه مورخ  96/10/28 نشست مشترک انجمن ادبی جامی و انجمن موسیقی و ترانه بهمن فردوسی در سرای محله شهران جنوبی با حضور دبیران انجمن های ادبی و پیشکسوتان موسیقی و جوانان هنرجو برگزار شد. در این برنامه فرهنگی که نقطه عطف همکاری و همراهی فعالان فرهنگی پایتخت محسوب می شود استاد بهمن فردوسی و خانم ونوس جامی پور (انیس) مجریان جلسه بودند. گروه موسیقی به سرپرستی آقای امیدی از اهواز، آقای کورس حسن زاده ، آقای امیرمحمد اردلان ، آقای غلیان، آقای قدیری و ... به اجرای موسیقی پرداختند. 

شاعران توانمندی از جمله سرکار خانم طاهره لطفی (افسون)، سرکار خانم بتول مومن (آذرمهر) ، آقای محمد تقی حرآبادی، آقای قنبری، آقای ایمان پیروزخواه و آقای امیر ابراهیمی (چکاوک) به اجرای برنامه پرداختند. 

ضمنا هزینه سالن و تامین تجهیزات این جلسه توسط سرکار خانم رابعه (رئیس انجمن ادبی - فرهنگی رابعه) پرداخت شد. بدینوسیله از زحمات آقای بهلولی و فرزند برومندشان و آقای نیک طلب در ثبت تصاویر قدردانی  بعمل می آید. 


شنبه 30 دی‌ماه سال 1396

نشست مشترک انجمن موسیقی و ترانه بهمن فردوسی و انجمن ادبی جامی

شنبه 30 دی‌ماه سال 1396

نشست مشترک انجمن موسیقی و ترانه بهمن فردوسی و انجمن ادبی جامی

شنبه 30 دی‌ماه سال 1396

نشست مشترک انجمن موسیقی و ترانه بهمن فردوسی و انجمن ادبی جامی

شنبه 30 دی‌ماه سال 1396

نشست مشترک انجمن موسیقی و ترانه بهمن فردوسی و انجمن ادبی جامی

   1       2       3       4       5       ...       11    صفحه بعدی