ستاره انیس

شعر و ادبیات فارسی
پنج‌شنبه 14 دی‌ماه سال 1396

گزارش تصویری انجمن ادبی جامی - زمستان 1396

سرکار خانم رابعه ، جناب استاد مردانی (فراز)، جناب استاد یاور همدانی