ستاره انیس

شعر و ادبیات فارسی
جمعه 15 دی‌ماه سال 1396

گزارش تصویری انجمن ادبی جامی - زمستان 1396

سرکارخانم لعیا آقا ولی جماعت ، سرکار خانم بتول مومن (آذرمهر)، سرکار خانم رابعه