ستاره انیس

شعر و ادبیات فارسی
شنبه 26 اسفند‌ماه سال 1396

غزل معاصر - از سروده های خانم زهره بوالحسنی


من اگر نقاش بودم نقش یک پر می کشیدم

مرحمی بر زخم بال یک کبوتر می کشیدم

چون شقایق وصل یاران را به محراب شهادت

با شهیدان وطن در خون شناور می کشیدم

عکس دریا را ز بوم آسمان ها می گرفتم

موج چشمان تو را از بحر بهتر می کشیدم

سایه ی مهر پدر را در نگارستان دل ها 

در کنار بید مجنون چون صنوبر می کشیدم

تا ملائک را به صف می خواندم آندم با سرودی 

باغ رضوان را کنار حوض کوثر می کشیدم

باده ها پر می نمودم تا از آن شهد گوارا

با تب یاد تو آن پیمانه را سر می کشیدم

عکس سهراب و فروغ و قطعه ایی اشعار خواجه

«زهره» را در جمع یاران با دو ساغر می کشیدم

نقش جانان گر به قلب دفترم پیدا نمی شد 

خط بطلانی به دیوان و به دفتر می کشیدم