ستاره انیس

شعر و ادبیات فارسی
یکشنبه 31 تیر‌ماه سال 1397

صدها فرشته بوسه بر آن دست می زند ...

مراسم کلنگ زنی ساخت یک مدرسه 12 کلاسه در شهرستان میناب استان هرمزگان 

فاز اول این مدرسه اردیبهشت سال 1396 به همت تعدادی از خیرین و نیکوکاران 

مدرسه ساز از جمله:

 جناب استاد نصیری و جناب آقای دکتر خالصی انجام شد.

این دو بزرگوار بار دیگر برای کلنگ زنی فاز دوم حضور بهم رسانده و با 

حمایت های سرشار از عشق و معرفت اسباب ساخت و ساز و احداث این 

مدرسه را فراهم نمودند. 

ضمن آرزوی  توفیق و سلامتی برای این برادران ارجمند و مهربان

چشم انتظار بهره برداری از این مدرسه در فصل چهارم سال جاری

هستیم. 
یکشنبه 31 تیر‌ماه سال 1397

صدها فرشته بوسه بر آن دست می زند ...


صدها فرشته بوسه  بر آن دست می زند     

کز کار خلق یک گره بسته واکند 


« هوالکریم»

یکشنبه 31 تیر‌ماه سال 1397

صدها فرشته بوسه بر آن دست می زند ...

یکشنبه 31 تیر‌ماه سال 1397

صدها فرشته بوسه بر آن دست می زند ...

سه‌شنبه 26 تیر‌ماه سال 1397

غزل معاصر

   1       2       3       4    صفحه بعدی