ستاره انیس

شعر و ادبیات فارسی
سه‌شنبه 19 تیر‌ماه سال 1397

گزارش انجمن ادبی دانش پژوهان به میزبانی جناب استاد نصیری

جناب آقای شهراز (هوشنگ ترابی) از نخستین شاعرانی بودند که پشت تریبون دعوت شدند. 

ایشان از پیشکسوتان انجمن طائی شمیران هستند. 

تحریریه ستاره انیس برای این برادر فرهیخته سلامتی و توفیق روزافزون آرزومند است.