ستاره انیس

شعر و ادبیات فارسی
سه‌شنبه 19 تیر‌ماه سال 1397

گزارش انجمن ادبی دانش پژوهان به میزبانی جناب استاد نصیری

خانم جامی پور ریاست انجمن ادبی جامی برنامه خود را با ابیاتی

 از بانو ژاله اصفهانی آغاز کرده و 

در ادامه غزل زیبای کاروان کبوترها را از سروده های خودشان  تقدیم جمع نمودند. 

زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست،

 هر کسی نغمه خود خواندو از صحنه رود، 

صحنه پیوست به جاست

خرم آن صحنه که مردم بسپارند به یاد.


ژاله اصفهانی