ستاره انیس

شعر و ادبیات فارسی
سه‌شنبه 19 تیر‌ماه سال 1397

غزل معاصر


یک غزل از بهمن زدوار

ترک ترک زده از تشنگی بیابان‌ها
چقدر فاصله افتاده بین باران‌ها
درخت خسته شد و خشک شد، شکست و نشست
کنار پنجره در انتظار مهمان‌ها
درخت تازه نشد از هوای باز بهار
و بغض باغ شکست از نسیم نسیان‌ها
درخت طاقت بی برگ بی برادر بود
که زیر برف زمان ماند در زمستان‌ها
درخت تاول تاوان آشنایی بود
نفیر مانده به جا از غم نیستان‌ها