+ مجموعه شعر «شمشیر و جغرافیا» مجموعه شعر محمدکاظم کاظمی
+ در هشتمین شب طنز انقلابطنزپردازان از خجالت عموسام و دولت درآمدند
+ در مراسم رونمایی از کتاب «پنجه بر پیشانی»
+ در مراسم رونمایی از کتاب «پنجه بر پیشانی»
+ در مراسم رونمایی از کتاب «پنجه بر پیشانی»
+ در مراسم رونمایی از کتاب «پنجه بر پیشانی»
+ در مراسم رونمایی از کتاب «پنجه بر پیشانی»
+ در مراسم رونمایی از کتاب «پنجه بر پیشانی»
+ در مراسم رونمایی از کتاب «پنجه بر پیشانی»
+ عرفان‌پور در اردوی آفتابگردان‌ها مطرح کرد